jongerenprove.be

GEEF JE ACTIVITEIT EEN BOOST

WAT IS PROVE

PROVE biedt een kader voor iedereen die veerkracht-versterkend aan de slag wil gaan met jongeren. Dit kader geeft richting aan de vorm van mogelijke activiteiten en aan de basishouding van begeleiders. 


PROVE wil kennis en ervaringen delen met jeugdwerkorganisaties die activiteiten willen aanbieden om het potentieel van jongeren te versterken. Het letterwoord PROVE staat enerzijds voor PROJECT rond VEERKRACHT en anderzijds voor de kernelementen van waaruit een PROVE-aanbod is opgebouwd: 


  • Praktisch - we doen dingen, met creatieve werkvormen.
  • Reflectief - we nodigen uit tot verkenning van de innerlijke wereld/emoties.
  • Oriënterend - we werken talentgericht, sporen motivatie op, roepen wilskracht op
  • Verbindend - we werken verbindend met zichzelf, de ander, de wereld
  • Eigenaarschap - er is ruimte zelfsturing, jongeren zijn eigenaar van hun eigen traject


PROVE-activiteiten zetten in op het versterken van het mentaal welbevinden en de positieve identiteitsontwikkeling van jongeren. De activiteiten kunnen worden aangeboden in verschillende vormen: als eenmalige activiteit, terugkerende avondactiviteit, meerdaags traject, weektraject…


In een bijhorende ‘toolbox’ vind je een aantal concrete voorbeelden, die oriënterend kunnen zijn voor wat met een PROVE- aanbod bedoeld wordt. 


Iedere activiteit kan PROVE gemaakt worden door toevoeging van de elementen die in de methodiek worden aangereikt. Benieuwd? Let’s PROVE it!

WAAROM PROVE

Er is nood aan een innovatief, laagdrempelig veerkracht-versterkend, vrijetijdsaanbod voor jongeren in Vlaanderen. Door in te zetten op mentaal welbevinden binnen het jeugdwerk wordt het preventief aanbod versterkt, zodat emotionele uitdagingen tijdig een antwoord krijgen en de moeilijkheden niet verder escaleren. 

Meer specifiek vertrekken we hier vanuit de werking met jongeren van 15-23 jaar die zich bevinden in een overgangsfase tussen kind zijn en volwassen worden, een fase waarin de jongere zoekend is naar een weg in deze complexe samenleving. Dit groeiproces vraagt een ondersteunende bedding die soms ontbreekt. Jongeren in kwetsbare situaties voelen zich vaak verloren, alleen, doelloos en onzeker. Enerzijds willen we hen een veilige ruimte bieden voor reflectie en ontdekking en anderzijds willen we inzetten op de sterktes, draagkracht en talenten van de jongeren.


De methodiek die met PROVE wordt aangereikt is echter toepasbaar voor alle leeftijdsgroepen mits nuances in de aanpak, gekoppeld aan de leeftijdsontwikkeling van het kind/de jongere.

PROVE BEGELEIDER

Een PROVE begeleider is...


VERWELKOMEND - aandachtig zijn en ruimte geven aan elke jongere zoals die er op dat moment bij zit.

AANMOEDIGEND - jongeren bewust maken, uitnodigen en aanmoedigen om eigen authentieke keuzes te leven ondanks moeilijke geschiedenis of omstandigheden.

KWETSBAAR - durf je kern laten zien en delen vanuit je eigen ervaringen. Dit biedt openheid, herkenning en kan ondersteunend of inspirerend werken.

FLEXIBEL - durf te anticiperen en in te spelen op wat zich aandient. Wees niet bang om het vooropgestelde programma aan te passen als je voelt dat de jongeren op dat moment andere noden hebben. 

ONVOORWAARDELIJK RESPECTVOL - aanvaard de jongere zoals die er op dat moment is, en vertrouw in de mogelijkheden van de jongere. Ga in eerste instantie uit van goede bedoeling die verstopt zitten achter onhandig gedrag. Om PROVE te werken weet je als begeleider een ‘safe place’ te creëren. De letterlijke en figuurlijke ruimte waarin gewerkt wordt is best gezellig en toegankelijk. Tegelijk moet ze veilig zijn, door gedragen en transparante afspraken te maken: doelgroepafbakening, tijdsafbakening, ruimtelijke begrenzing, do’s en don’ts, afstemmen van verwachtingen en noden van iedereen, … Hierdoor creëer je een sfeer waarbinnen jongeren voelen dat zij ook kwetsbaar mogen zijn, dat het een plek is waar dit kan.


Tijdens de activiteit is je focus blijvend gericht op zowel de inhoud van de activiteit als op het welzijn van de jongere. Hierbij hou je rekening met de groepsdynamiek en de individuele noden en mogelijkheden van de jongere.


Voor het welzijn van de jongere blijkt nabijheid een cruciale rol te spelen. De nabijheid van de begeleider uit zich ondermeer in het present zijn voor vragen en de (soms onverwachte) noden van de jongere. Het is echter niet altijd mogelijk om tijdens een groepsaanbod tijd te maken voor individuele kwesties. Daarom is het goed om in duo te werken, waarbij 1 begeleider de activiteit leidt, en de andere assisteert en eventuele individuele vragen en/of noden, opvangt. Indien dit niet mogelijk is, probeer dan een vast aanspreekpunt te voorzien in je jongerenwerking. 

DE MAKERS

Deze website kwam tot stand door samenwerking tussen 5 organisaties die actief zijn in het jeugd welzijnswerk:

Homaar, Wetteren - groeiplek met creatieve werkvormen voor jongeren tussen 15 en 23 jaar

Vonk, Vremde - groeiplek met creatieve werkvormen voor jongeren tussen 15 en 23 jaar

Het Poorthuis vzw, Brugge - draagkrachtversterkende activiteiten met muziek, drama en lichaamswerk voor kinderen, jongeren en volwassenen

We Have The Choice, Beersel - ontmoeten over de verschillen heen

The Future Generation, Kortenberg - jongeren leren bewust kiezen


CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen? Wij staan voor je klaar!

Telefoonnummer0492 87 44 42